Lễ kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/9/1930 - 20/9/2018). Lễ kỷ niệm 05 năm ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2018)
học tập theo Bác
Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua Khối 8 năm học 2017-2018

Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua Khối 8 năm học 2017-2018

 •   09/07/2018 02:08:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 06/7/2018, tại Khu Di tích lịch sử Hòn Đất (xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Khối thi đua số 8 (gồm các Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua Khối 8 năm học 2017-2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Cao Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành GDĐT; các cán bộ chỉ đạo Khối; đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối thi đua số 8.
Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua Khối 7 năm học 2017-2018

Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua Khối 7 năm học 2017-2018

 •   03/07/2018 09:12:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 29/6/2018, tại Phòng họp số 2 Sở Giáo dục và Đào tạo, Khối thi đua số 7 thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua Khối 7 năm học 2017-2018. Dự Hội nghị có Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua số 7.
Hội nghị Tổng kết thực hiện ký kết giao ước thi đua tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang

Hội nghị Tổng kết thực hiện ký kết giao ước thi đua tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang

 •   22/06/2018 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 21/6/2018, Khối thi đua số 5 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện ký kết giao ước thi đua tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Cao Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành GDĐT; các đồng chí chỉ đạo khối; đại diện lãnh đạo và viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị Khối thi đua số 5.
Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến

Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến

 •   22/05/2018 08:46:00 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh có ông Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.
Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 •   23/04/2018 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đã ban hành Hướng dẫn số 625/HD-SGDĐT về việc Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); theo nội dung Hướng dẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng trong toàn ngành vào ngày 18 tháng 5 năm 2018.
Kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2018

Kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2018

 •   05/04/2018 03:42:00 PM
 •   Đã xem: 603
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo tiến hành làm việc từ ngày 25/01/2018 đến ngày 31/3/2018. Tổng số sáng kiến tiếp nhận từ các đơn vị năm 2018 là 871, tăng 54 sáng kiến so với năm 2017 (Năm 2017: 817).
IMG 7954 (FILEminimizer)

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018

 •   20/03/2018 02:47:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 20/3/2018, tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, Khối thi đua số 4 của tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đến dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua có ông Mã Tuấn Tửu, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối 4.
IMG 7944 2

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 •   20/03/2018 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 19/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Hội nghị sơ kết thực hiện ký kết giao ước thi đua học kỳ I năm học 2017-2018

Hội nghị sơ kết thực hiện ký kết giao ước thi đua học kỳ I năm học 2017-2018

 •   22/02/2018 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/02/2018, Khối thi đua số 7 thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện ký kết giao ước thi đua học kỳ I năm học 2017-2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành; ông Cao Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành. Cùng dự Hội nghị có Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua số 7.
IMG 6269 2

Hội nghị sơ kết thực hiện ký kết giao ước thi đua học kỳ I năm học 2017-2018

 •   22/01/2018 10:24:00 AM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/01/2018, Khối thi đua số 3 thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện ký kết giao ước thi đua học kỳ I năm học 2017-2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Cao Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành; bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành. Cùng dự Hội nghị còn có Thủ trưởng và viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 15 đơn vị trong Khối thi đua số 3.
IMG 5777

Kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

 •   26/12/2017 03:23:00 PM
 •   Đã xem: 438
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 1533/KH-SGDĐT ngày 21/9/2016 về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 và Kế hoạch số 1483/KH-SGDĐT ngày 19/9/2017 Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018, trong năm 2017 Sở GDĐT đã tiến hành kiểm tra 09 trường THPT, 04 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học; các đơn vị còn lại tự kiểm tra
Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

 •   24/04/2017 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 705
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 và Công văn số 33/HĐ.TĐKT-BTĐKT ngày 30/3/2017 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Kiên Giang về việc chọn, giới thiệu tuyên truyền về điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; ngày 20/4/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 578/KH-SGDĐT về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 với các nội dung sau:
Phát động thi đua, khen thưởng đối với phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2017

Phát động thi đua, khen thưởng đối với phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2017

 •   21/04/2017 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 438
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phát động thi đua, khen thưởng đối với phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2017, ngày 04/4/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 507/KH-SGDĐT về việc phát động thi đua, khen thưởng đối với phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2017.
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017

 •   05/04/2017 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 522
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 05/4/2017, tại Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, Khối thi đua số 4 của tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017. Đến dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua có bà Nguyễn Thị Vân Tuyền, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối 4.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

 •   09/03/2017 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 08/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì hội nghị.
Kết quả xét tặng "Nhà giáo Ưu tú"

Kết quả xét tặng "Nhà giáo Ưu tú"

 •   23/02/2017 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 730
 •   Phản hồi: 0
Kết quả kiểm phiếu bầu danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" danh sách có 27/39 cá nhân có số phiếu đạt 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên.
Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua số 4 năm 2016

Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua số 4 năm 2016

 •   25/01/2017 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 554
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 23/01/2017, Ban Dân tộc tỉnh (Trưởng khối thi đua số 4) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016. Đến dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Vân Tuyền, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 6 đơn vị trong Khối 4 (Sở Văn hóa- Thể thao, Sở Y Tế, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, và Ban Dân tộc tỉnh).
Hội nghị giao ban của các Sở Giáo dục và Đào tạo Cụm thi đua 8.

Hội nghị giao ban của các Sở Giáo dục và Đào tạo Cụm thi đua 8.

 •   03/01/2017 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 554
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 30/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng (Trưởng Cụm thi đua 8) tổ chức Hội nghị Giao ban các Sở Giáo dục và Đào tạo Cụm 8 khu vực đồng bằng Sông Cửu Long lần 1, năm học 2016-2017. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cơ quan đại diện của Bộ GDĐT tại TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ GDĐT; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; đại diện lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng; Giám đốc, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn giáo dục và cán bộ phụ trách công tác thi đua của 12 Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Cụm thi đua số 8.
Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 14

Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 14

 •   29/12/2016 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 576
 •   Phản hồi: 0
Kết quả có 37/41 hồ sơ hợp lệ, đủ tiêu chuẩn để đề nghị xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 14 năm 2017

Các tin khác

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay969
 • Tháng hiện tại28,118
 • Tổng lượt truy cập1,164,002
tuyensinh800
tuyendung2
tuyen sinh lop 10 1
tin hoc tre 1
 
images
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây