học tập theo Bác

Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Thứ ba - 13/08/2019 14:45
Sáng ngày 09/8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đến dự Hội nghị có ông Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Minh Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT; ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND các huyện thành phố; đại diện lãnh đạo: Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Kiên Giang, các trường Cao đẳng; Trưởng, Phó các Phỏng của Sở GDĐT; Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố; Hiệu trưởng trường THPT, Phổ thông DTNT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc Trung tâm huyện, thành phố.
Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
        Năm học 2018-2019, toàn  ngành  Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang có 673 đơn vị, trường học (MN 160, TH 290, PTCS 47, THCS 122, THPT 52, Trung tâm NN-TH  01, TT GDTX 01); có 1.614 điểm trường, với 11.491 lớp; huy động  340.324  học sinh. Và có 13 đơn vị ngoài ngành thực hiện công tác GDTX, với 67 lớp, 1903 học sinh. So với cùng kỳ năm học 2017-2018, toàn ngành tăng 01 trường; tăng 3.316 học sinh; giảm 224 điểm trường, giảm 297 lớp. Số học sinh 6-14 tuổi đi học so với độ tuổi đạt 96,06%; tăng 0,06% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh. Toàn ngành hiện có 22.916 cán bộ, giáo viên và nhân viên (CBQL 1.554, GV 18.744, CNV 2.618).
         Năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo toàn ngành cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu năm học 2018-2019. Hệ thống trường lớp học, quy mô giáo dục tiếp tục phát triển ổn định, đúng quy hoạch, theo hướng tập trung, tăng qui mô, giảm điểm lẻ; hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên, ngoại ngữ, tin học được quan tâm phát triển đáp ứng yêu cầu phân luồng học sinh và nhu cầu học tập đa dạng, suốt đời của mọi người dân..., góp phần cải thiện đáng kể môi trường giáo dục. Cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục ngày càng tăng. Toàn tỉnh hiện có 257 trường đạt chuẩn quốc gia (MN 53, TH 132, THCS 65, THPT 07), đạt tỷ lệ  38,30%; so với cùng kỳ, tăng 25 trường (MN 07, TH 09, THCS 05, THPT 04), tỷ lệ tăng 3,66%. Toàn tỉnh hiện có 295 cơ sở giáo dục (trong đó, có 02 TTGDTX) đã được kiểm tra công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (MN 77, TH 111, THCS 74, THPT 22), đạt 43,19% tổng số đơn vị, trường học; so với cùng kỳ tăng 23 đơn vị (MN 07, TH 04, THCS 09, THPT 03), tỷ lệ tăng 3,41%; trong đó, có 05 đơn vị được công nhận lần 2 (MN 02, TH 01, THCS 01, THPT 01).
       Hiệu lực quản lý ngành từ Sở đến các cơ sở giáo dục tiếp tục được tăng cường; chất lượng giáo dục ổn định và có mặt tiến bộ, đạt kết quả khả quan. Một số địa phương, đơn vị đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, biểu dương. Tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành ổn định; đa số đều an tâm công tác, tâm huyết với nghề, vững tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục được tổ chức chặt chẽ, chú trọng chất lượng. Các đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng giải pháp tác nghiệp, giải pháp kỹ thuật đạt kết quả thiết thực.   Công tác truyền thông giáo dục được tăng cường và phát huy hiệu quả.
- Chất lượng giáo dục được nâng lên, nhiều chỉ số phát triển ổn định và bền vững như: Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi vào các cấp học, ngành học tăng dần hàng năm; kết quả giáo dục 2 mặt phát triển ổn định, tỷ lệ học sinh bỏ học, học lực yếu, kém giảm; tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tốt nghiệp các cấp tăng. Kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao.
- Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học được đẩy mạnh và đạt được một số kết quả nhất định. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh (100% trường học có kết nội internet và tất cả chế độ thông tin, báo cáo đều thực hiện thông suốt qua mạng @ kiengiang.edu.vn); công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, góp phần ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục; công tác khảo thí, kiểm định CLGD có nhiều tiến bộ, đạt một số kết quả tích cực.
- Công tác cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng tiếp tục đạt hiệu quả, là động lực quan trọng để toàn ngành nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được Hội đồng thi đua – Khen thưởng Sở GDĐT xét, đề nghị khen thưởng các cấp3.
- Việc thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh và giáo viên vùng khó khăn được quan tâm. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hoạt động ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục kỹ năng sống được thực hiện thường xuyên, gắn với chủ đề và có tính định hướng cụ thể. Mạnh dạn áp dụng thí điểm, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng các mô hình và phương pháp giáo dục tích cực mang lại hiệu quả rõ rệt cụ thể nhất là Chương trình Công nghệ giáo dục - Tiếng Việt lớp 1, mô hình trường học mới (VNEN) ở cấp tiểu học và THCS đạt kết quả tích cực, được xã hội ủng hộ, đồng thuận cao, góp phần cải tiến hoạt động dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tỷ lệ phòng học kiên cố và trường học đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.  Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tạo nhiều nguồn lực đầu tư và hỗ trợ cho phát triển GDĐT, nâng cao chất lượng giáo dục và góp phần thực hiện an sinh xã hội trong giáo dục.
         Phát biểu chỉ đạo tại Hội Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thanh Bình đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Giáo dục trong năm học 2018-2019, đồng thời yêu cầu ngành GDĐT tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII). Triển khai thực hiện các Đề án đã được phê duyệt. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục…
        Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 cá nhân, đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018; đồng thời trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT cho 13 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020./.
                                                                                   Nguyễn Thị Đoan Trang
                                                                           Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT   
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay2,909
  • Tháng hiện tại44,157
  • Tổng lượt truy cập1,728,918
tuyensinh800
tuyendung2
tuyen sinh lop 10 1
tt tuyen truyen
 
dm
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây