học tập theo Bác
Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 tại trường THPT Giồng Riềng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 tại trường THPT Giồng Riềng

 •   25/11/2019 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1662/KH-SGDĐT ngày 11/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020, ngày 22/11/2019 Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đến làm việc với trường THPT Giồng Riềng. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Đàm Thanh Lạc, Hiệu trưởng trường THPT Giồng Riềng; ông Lê Xuân Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường THPT Giồng Riềng; ông Nguyễn Thế Yên, Phó Hiệu trưởng trường THPT Giồng Riềng; bà Trần Thị Mộng Thường, Phó Hiệu trưởng trường THPT Giồng Riềng; và các thành viên có liên quan.
Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 tại trường THPT An Minh

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 tại trường THPT An Minh

 •   18/11/2019 08:36:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1662/KH-SGDĐT ngày 11/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020, ngày 14/11/2019 Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đến làm việc với trường THPT An Minh. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Lưu Văn Bình, Hiệu trưởng trường THPT An Minh; Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng trường THPT An Minh; bà Quách Thị Sáng, Phó Hiệu trưởng, trường THPT An Minh; và các thành viên có liên quan.
Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính tại trường THPT Nguyễn Hùng Sơn

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính tại trường THPT Nguyễn Hùng Sơn

 •   08/11/2019 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 1662/KH-SGDĐT ngày 11/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020, ngày 07/11/2019 Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đến làm việc với trường THPT Nguyễn Hùng Sơn. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Mậu Dương, Phó Hiệu trưởng; ông Hồ Chí Dũng, Phó Hiệu trưởng; ông Nguyễn Đức Ninh, Phó Hiệu trưởng và các ông (bà) là thành viên trong Hội đồng.
Khối thi đua số 5 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

Khối thi đua số 5 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

 •   07/11/2019 08:16:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 06/11/2019, tại Hội trường A Sở Giáo dục và Đào tạo, Khối thi đua số 5 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Quang Bảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Cao Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trong khối thi đua số 5.
Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020

Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020

 •   31/10/2019 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 30 tháng 10 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020. Dự Hội nghị có ông Trần Quang Bảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và 170 đại biểu là thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Sở; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng các Phòng thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở.
Khối thi đua số 6 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

Khối thi đua số 6 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

 •   28/10/2019 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/10/2019, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Quốc, Khối thi đua số 6 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020. Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành; ông Cao Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành; Các đồng chí theo dõi, chỉ đạo Khối; Thủ trưởng và công chức phụ trách công tác thi đua-khen thưởng của 15 Phòng Giáo dục và Đào tạo trong khối thi đua số 6.
Khối thi đua số 1 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

Khối thi đua số 1 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

 •   30/09/2019 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/9/2019, tại trường THPT Giồng Riềng, Khối thi đua số 1 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020. Dự Hội nghị có ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành; Các đồng chí theo dõi, chỉ đạo Khối; Thủ trưởng và viên chức phụ trách công tác thi đua-khen thưởng của các đơn vị trong khối thi đua số 1.
Khối thi đua số 4 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

Khối thi đua số 4 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

 •   30/09/2019 07:58:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/9/2019, tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Giồng Riềng, Khối thi đua số 4 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020. Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐ-KT Ngành; Lãnh đạo và viên chức phụ trách công tác thi đua-khen thưởng 12 đơn vị trong khối thi đua số 4 gồm: Trường THPT Cây Dương; Trường THPT Sóc Sơn; Trường THPT Ngô Sĩ Liên; Trường THPT Thoại Ngọc Hầu; Trường THPT Phó Cơ Điều; Trường Phổ thông nhiều cấp Ischool Rạch giá; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - Trung học cơ sở An Biên; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Tiên; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Châu Thành; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Giồng Riềng; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Gò Quao; Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kiên Giang.
Khối thi đua số 3 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

Khối thi đua số 3 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020

 •   27/09/2019 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/9/2019, tại trường THPT Vĩnh Hòa, Khối thi đua số 3 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020. Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐ-KT Ngành; đại diện lãnh đạo và viên chức phụ trách công tác thi đua-khen thưởng của các đơn vị trong khối thi đua số 3.
Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

 •   05/08/2019 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 02/8/2019, tại Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Khối thi đua số 4 thuộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối thi đua số 4.
UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”

UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”

 •   10/07/2019 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sáng ngày 08/7/2019, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Buổi lễ do, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình chủ trì.
Khối thi đua số 6 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019

Khối thi đua số 6 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019

 •   10/07/2019 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 05/7/2019, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Quốc, Khối thi đua số 6 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành GDĐT; đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 15 Phòng Giáo dục và đào tạo thuộc các đơn vị Khối thi đua số 6.
Khối thi đua số 1 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019

Khối thi đua số 1 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019

 •   20/06/2019 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/6/2019, tại Sở Giáo dục và đào tạo, Khối thi đua số 1 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành GDĐT; các đồng chí chỉ đạo Khối; đại diện lãnh đạo và viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị Khối thi đua số 1.
Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân tại Trung tâm GDTX Kiên Giang

Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân tại Trung tâm GDTX Kiên Giang

 •   26/04/2019 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 542
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Thông báo số 1609/TB-SGDĐT ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra công tác: tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân, ngày 24/4/2019 Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đến làm việc với Trung tâm GDTX Kiên Giang. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có bà Lê Thị Hường, Giám đốc; ông Huỳnh Đức, Phó Giám đốc; bà Vũ Thị Thắm, Chủ tịch Công đoàn; ông Mai Văn Luân, Trưởng ban Thanh tra nhân dân; bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nhân viên.
Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Gò Quao

Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Gò Quao

 •   11/04/2019 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Thông báo số 1609/TB-SGDĐT ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra công tác: tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân, ngày 10/4/2019 Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đến làm việc với trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Gò Quao. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có bà Thị Hồng Vàng, Hiệu trưởng; ông Danh Nang, Phó Hiệu trưởng; ông Chung Văn Nghiêm, Phó Hiệu trưởng; bà Thị Ngọc Thắm, Chủ tịch Công đoàn; bà Hứa Tiểu Loan, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; bà Lâm Diệu Hiền, Bí thư Chi đoàn; bà Võ Mỹ Khánh, Nhân viên văn thư.
Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang

Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang

 •   28/03/2019 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Thông báo số 1609/TB-SGDĐT ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra công tác: tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân, ngày 27/3/2019 Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đến làm việc với trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có bà Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng; ông Ngô Khắc Thiệu, Phó Hiệu trưởng; ông Trần Văn Cam, Phó Hiệu trưởng; bà Danh Thị Huyền Trang, Phó Hiệu trưởng; bà Đinh Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Công đoàn; ông Trần Phương Minh Hoàng, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; và đại diện các thành viên phụ trách các lĩnh vực có liên quan đến các nội dung được kiểm tra.
Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân tại trường THPT Vĩnh Thuận

Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân tại trường THPT Vĩnh Thuận

 •   22/03/2019 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Thông báo số 1609/TB-SGDĐT ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra công tác: tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân, ngày 20/3/2019 Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đến làm việc với trường THPT Vĩnh Thuận.
Kết quá chấm sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Kết quá chấm sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

 •   21/03/2019 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 689
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-SGDĐT ngày 21/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 đã tiến hành làm việc từ ngày 28/01/2019 đến ngày 15/3/2019.
Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân tại trường THPT Thạnh Đông

Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân tại trường THPT Thạnh Đông

 •   15/03/2019 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 423
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Thông báo số 1609/TB-SGDĐT ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra công tác: tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng và thanh tra nhân dân, ngày 13/3/2019 Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đến làm việc với trường THPT Thạnh Đông. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Lê Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng trường THPT Thạnh Đông; Ông Tạ Văn Bình, Phó Hiệu trưởng trường THPT Thạnh Đông; Ông Đặng Phú Cường, Chủ tịch Công đoàn trường THPT Thạnh Đông và đại diện các thành viên phụ trách các lĩnh vực có liên quan đến các nội dung được kiểm tra.

Các tin khác

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay798
 • Tháng hiện tại73,211
 • Tổng lượt truy cập2,064,403
tuyensinh800
tuyendung2
tuyen sinh lop 10 1
tt tuyen truyen
 
dm
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây