học tập theo Bác

 Văn bản theo chủ đề: Thông tư

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếu
103/019/TT-BGDDT17/03/2019Sửa đổi một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp
221/2018/TT-BGDĐT23/08/2018Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.
319/2018/TT-BGDĐT21/08/2018Ban hành quy định vể kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non
418/2018/TT-BGDĐT21/08/2018Ban hành quy định vể kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THPT
502/2017/TT-VPCP30/10/2017Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
608-2017-TT-BNV30/07/2017Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91-2017-NĐ-CP
727/2016/TT-BGDĐT29/12/2016Quy định thời gian bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
8116/2015/TT-BTC10/08/2015Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001:2008
926/2014/TT-BKHCN09/10/2014Quy định chi tiết thi hành quyết định số 19/2014/qđ-ttg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của thủ tướng chính phủ
1019/2014/TT-BTP14/09/2014Quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính
1147/2012/TT-BGDĐT06/12/2012ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
1246/2012/TT-BGDĐT03/12/2012ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông
1340/2011/TT-BGDĐT15/09/2011ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông
1438/2012/TT-BGDĐT01/11/2012ban hành quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
1527/2015/TT-BGDĐT29/10/2015ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
1615/2015/TTLT-BGDĐT-.....15/07/2015Thông tư liên tịch quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
17245/2009/TT-BTC30/12/2009Thông tư quy định thực hiện một số nội dung của nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
18162/2014/TT-BTC05/11/2014Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
19141/2011/TT-BTC19/10/2011Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
2012/2011/TT-BGDĐT27/03/2011ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
2197/2010/TT-BTC05/07/2010Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
2271/2006/TT-BTC08/08/2006Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
2336/2012/TT-BGDĐT23/10/2012Ban hành quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
2426/2014/TT-BGDĐT10/08/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên
2568/2012/TT-BTC25/04/2012Thông tư quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
2606/2012/TT-BGDĐT14/02/2012ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
2704/2014/TT-BGDĐT27/02/2014Thông tư ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
2841/2011/TT-BGDĐT21/09/2011Thông tư ban hành quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục.
2939/2011/TT-BGDĐT14/09/2011Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo.
3009/2012/TT-BTC18/01/2012Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 245/2009/tt-btc ngày 31/12/2009 của bộ tài chính quy định thực hiện một số nội dung của nghị định số 52/2009/nđ-cp ngày 03/6/2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
3101/2016/TT-BGDĐT14/01/2016ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
3252/2011/TT-BGDĐT10/11/2011QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO, ĐÌNH CHỈ TUYỂN SINH, THU HỒI QUYẾT ĐỊNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
3313/2014/TT-BGDĐT27/04/2014SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 52/2011/TT-BGDĐT
34125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT26/08/2014Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.
3536/2012/TT-BGDĐT23/10/2012Thông tư ban hành quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.
3625/2014/TT-BGDĐT06/08/2014Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
3719/2015/TT-BGDĐT07/09/2015Thông tư ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
3812/2014/TT-BGDĐT17/04/2014Thông tư sửa đổi, bổ sung điều 23 và điều 24 quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo thông tư số 06/2012/tt-bgdđt ngày 15 tháng 02 năm 2012 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.
3911/2014/TT-BGDĐT17/04/2014Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
4006/2012/TT-BGDĐT14/02/2012Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.
4103/2015/TT-BGDĐT25/02/2015Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
4202/2016/TT-BGDĐT09/03/2016Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo thông tư số 02/2015/tt-bgdđt ngày 26 tháng 02 năm 2015 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
4302/2015/TT-BGDĐT25/02/2015Thông tư ban hành quy chế thi trung học phổ thông Quốc gia.
4450/2012/TT-BGDĐT17/12/2012sửa đổi, bổ sung điều 40; bổ sung điều 40a của thông tư số 41/2010/tt-bgdđt ngày 30 tháng 12 năm 2010 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học
4543/2012/TT-BGDĐT25/11/2012Ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
4653/2012/TT-BGDDT19/12/2012Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
4712/2016/TT-BGDDT21/04/2016Quy định ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
4808/2010/TT-BGDDT28/02/2010Quy định sử dụng phần mềm mã nguồn mở
4937/2014/TT-BGDĐT01/12/2014Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
5026/2015/TT-BGDĐT29/10/2015Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học
TÌM KIỀM VĂN BẢN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay3,485
  • Tháng hiện tại125,949
  • Tổng lượt truy cập2,211,391
tuyensinh800
tuyendung2
tuyen sinh lop 10 1
tt tuyen truyen
 
dm
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây